icon

Moduł TMR

Moduł TMR
Moduł umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu
Zastosowania oraz opis urządzenia Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 firmy posiadające w swoim taborze pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe, są zobowiązanea są do odczytywania kart kierowców co 28 dni, oraz pamięci tachografu co 90 dni. Urządzenie umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu. Pobierany jest cyfrowo podpisany plik o rozszerzeniu DDD. Zaletą zastosowania urządzenia jest brak potrzeby powrotu pojazdu do bazy w celu odczytania pamięci tachografu oraz kart kierowców poprzez zewnętrzne czytniki. Pobierane pliki są zabezpieczone przed edycją.

Dodatkowo podłączenie urządzenia do magistrali K-Line (D8) zapewnia odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców. Odczyt tych danych jest podstawą do monitorowania w czasie rzeczywistym limitu pracy kierowców. Dane dostępne są przy włączonej oraz wyłączonej stacyjce.
Podłączenie urządzenia oraz weryfikacja montażu Moduł podłączany jest do wyprowadzeń tylnej ściany tachografu (złącze C oraz D) i pozostaje niewidoczny w trakcie pracy. Zdalny odczyt nie wymaga udziału kierowcy i może się odbywać przy włączonej/wyłączonej stacyjce, podczas jazdy lub postoju (do 48h po wyłączeniu zapłonu)*. Podczas instalacji moduł umożliwia przeprowadzenie testu, który jednoznacznie wskazuje poprawność montażu i możliwość pobrania pliku DDD. Czasami wymagana jest dodatkowa konfiguracja tachografu przez uprawnioną jednostkę. Urządzenie wskazuje taką potrzebę zaraz po zakończeniu testu. W komplecie znajduje się dodatkowy zestaw montażowy w postaci gniazd złącza C, D oraz pinów do montażu.

* tachograf musi umożliwiać odczyt na wyłączonej stacyjce
Proces pobierania pliku DDD Zdalny odczyt plików DDD nie wymaga umieszczenia karty przedsiębiorstwa w tachografie. Nie wymaga również wyrabiania duplikatu kart przedsiębiorcy. Autoryzacja odbywa się zdalne, przy pomocy czytnika kart chipowych, podłączonego do komputera użytkownika w biurze firmy lub dowolnym innym miejscu, z dostępem do Internetu.

1. Urządzenie współpracuje z Terminalem GPRS S8, który przesyła wygenerowane zlecenie (przykładowo pobrania pliku kierowcy w slocie 1) przez użytkownika do modułu TMR.
2. Następuje zdalna autoryzacja. Użytkownik w swoim biurze, ma podłączony czytnik z kartą przedsiębiorstwa. Karta wymienia dane autoryzacyjne z tachografem za pomocą Terminala GPRS S8 oraz modułu TMR.
3. Po zakończeniu autoryzacji moduł TMR odczytuje wskazany plik do swojej lokalnej pamięci.
4. Pobrany przez TMR plik przesyłany jest na serwer klienta, za pomocą Terminala GPRS S8.
5. Plik jest gotowy do pobrania z aplikacji klienta.
Obsługiwane modele tachografów cyfrowych
 • Stoneridge od wersji R7.1

 • EFAS od wersji V02

 • Continental/VDO/Siemens od wersji Rel. 1.3a

Odczytywane informacje z tachografu
 • Informacje ogólne o pojeździe

 • Informacja o kierunku ruchu pojazdu

 • Informacja o prędkości pojazdu

 • Prędkość obrotowa silnika

 • Limit czasu pracy kierowcy

 • Informacja o przekroczeniu prędkości

 • Łączny przebieg pojazdu

 • Karta kierowcy w tachografie (informacja o obecności karty kierowcy w tachografie)

 • Informacje z tachografu

 • Tryb pracy kierowcy

 • Informacja o ruchu pojazdu

 • Numer karty kierowcy

 • Imię i nazwisko kierowcy

 • Numer VIN

 • Numer rejestracyjny pojazdu

 • Zestaw informacji podstawowych

 • Zestaw informacji tekstowych