icon

Moduł TMR

Moduł TMR
Moduł umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu. Zdalny odczyt tachografu przy pomocy terminala Albatross S10.5 jest całkowicie bezpłatny. Po wykonaniu integracji ze swoją platformą, Partner nie ponosi żadnych dodatkowych opłat licencyjnych związanych z pobieraniem plików DDD na własny serwer Dostarczamy również w pełni DARMOWĄ aplikację służącą do zdalnej autoryzacji odczytu plików z tachografu przy użyciu Tachograph Memory Reader.
Zastosowania oraz opis urządzenia Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 firmy posiadające w swoim taborze pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe, są zobowiązanea do odczytywania kart kierowców co 28 dni, oraz pamięci tachografu co 90 dni. Urządzenie umożliwia zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu. Pobierany jest cyfrowo podpisany plik o rozszerzeniu DDD. Zaletą zastosowania urządzenia jest brak potrzeby powrotu pojazdu do bazy w celu odczytania pamięci tachografu oraz kart kierowców poprzez zewnętrzne czytniki. Pobierane pliki są zabezpieczone przed edycją.

Dodatkowo urządzenie zapewnia odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców. Odczyt tych danych jest podstawą do monitorowania w czasie rzeczywistym limitu pracy kierowców. Dane dostępne są przy włączonej oraz wyłączonej stacyjce.
Podłączenie urządzenia oraz weryfikacja montażu Moduł podłączany jest do wyprowadzeń tylnej ściany tachografu (złącze C oraz D) i pozostaje niewidoczny w trakcie pracy. Zdalny odczyt nie wymaga udziału kierowcy i może się odbywać przy włączonej/wyłączonej stacyjce, podczas jazdy lub postoju (do 48h po wyłączeniu zapłonu)*. Podczas instalacji moduł umożliwia przeprowadzenie testu, który jednoznacznie wskazuje poprawność montażu i możliwość pobrania pliku DDD. Czasami wymagana jest dodatkowa konfiguracja tachografu przez uprawnioną jednostkę. Urządzenie wskazuje taką potrzebę zaraz po zakończeniu testu. W komplecie znajduje się dodatkowy zestaw montażowy w postaci gniazd złącza C, D oraz pinów do montażu.

* tachograf musi umożliwiać odczyt na wyłączonej stacyjce
Etapy pobierania pliku DDD Zdalny odczyt plików DDD nie wymaga umieszczenia karty przedsiębiorstwa w tachografie. Nie wymaga również wyrabiania duplikatu kart przedsiębiorcy. Autoryzacja odbywa się zdalne, przy pomocy czytnika kart chipowych, podłączonego do komputera użytkownika w biurze firmy lub dowolnym innym miejscu, z dostępem do Internetu.

1. Podłączenie czytnika kart przedsiębiorstwa (z umieszczoną w nim kartą przedsiębiorstwa) do komputera za pomocą portu USB.
2. Wysłanie żądania pobrania pliku DDD do Terminala S10.5
3. Autoryzacja zdalna – wymiana danych autoryzacyjnych pomiędzy kartą przedsiębiorstwa a tachografem.
4. Pobranie wybranego pliku DDD do pamięci wewnętrznej przez Terminal S10.5
5. Wysyłanie pliku DDD na serwer klienta.
6. Pobieranie pliku DDD na dysk komputera z serwera klienta.
Obsługiwane modele tachografów cyfrowych
 • VDO/Continental/Siemens

 • Stonreidge

 • EFAS

 • ACTIA

 • Obsługa najnowszych tachografów inteligentnych

Odczytywane informacje z tachografu
 • Informacje ogólne o pojeździe

 • Informacja o kierunku ruchu pojazdu

 • Informacja o prędkości pojazdu

 • Prędkość obrotowa silnika

 • Limit czasu pracy kierowcy

 • Informacja o przekroczeniu prędkości

 • Łączny przebieg pojazdu

 • Karta kierowcy w tachografie (informacja o obecności karty kierowcy w tachografie)

 • Tryb pracy kierowcy

 • Informacja o ruchu pojazdu

 • Numer VIN

 • Numer rejestracyjny pojazdu

 • Zestaw informacji podstawowych

 • Zestaw informacji tekstowych

 • Odczyt danych VDO Counter

 • Status, numery kart oraz imiona i nazwiska obydwu kierowców
  (nawet na wyłączonym zapłonie!)

 • Gwarantowany odczyt danych na włączonej i wyłączonej stacyjce – nawet w przypadku tachografów inteligentnych!

LIVE TACHO COUNTERS
– liczniki czasu pracy
 • Wszystkie liczniki czasu pracy obydwu kierowców odczytywane bezpośrednio z tachografu w 100% zgodne z jego wskazaniami

 • Czas jazdy od 45-minutowej przerwy/pauzy

 • Skumulowany czas przerwy

 • Czas trwania aktualnie wybranej aktywności

 • Skumulowany czas jazdy: poprzedni i bieżący tydzień

 • Pozostały aktualny czas jazdy

 • Pozostały czas do następnej przerwy lub odpoczynku dziennego

 • Minimalny czas następnej przerwy lub odpoczynku

 • Pozostały czas aktualnego odpoczynku / przerwy

 • Następny wymagany czas odpoczynku / przerwy

 • Czas pozostały do następnego okresu prowadzenia pojazdu

 • Maksymalny dozwolony czas trwania następnego okresu prowadzenia pojazdu

 • Pozostały dzienny czas jazdy

 • Czas pozostały do dziennego okresu odpoczynku

 • Czas trwania następnego dziennego okresu odpoczynku

 • Pozostały tydzień czasu jazdy

 • Czas pozostały do tygodniowego okresu odpoczynku

 • Długość okresu odpoczynku w następnym tygodniu

 • Aktualny dzienny czas jazdy

 • Aktualny tygodniowy czas jazdy

 • Liczba przekroczonych 9 godzin dziennego czasu jazdy