icon Dane kontaktowe
Albatross System Sp. z o.o.
ul. Miła 12
05-090 Raszyn-Rybie
Polska
Bank: Alior Bank S.A.
Swift/BIC: ALBPPLPW
PLN: 48 2490 0005 0000 4530 4676 1075
USD: 68 2490 0005 0000 4600 7290 4402
EUR: 62 2490 0005 0000 4600 5271 2214

Dane rejestrowe:
NIP: 951-22-05-767
KRS: 0000273325
REGON: 140775103
icon Napisz do nas

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Albatross System Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miłej 12, 05-090 Raszyn-Rybie. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Spółce Albatross System, kontakt e-mail: iodo@albatross.com.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Dane będą przetwarzane przez okres udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- cofnięcia zgody, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celu odpowiedzi na zadane zapytanie.