icon
icon Technologia
GSM, GPRS - technologie wykorzystywane przez nas do transmisji danych pakietowych w sieciach GSM. W tej technologii opłaty pobierane są za ilość przesłanych danych, a nie za czas połączenia.
GPS – system nawigacji satelitarnej służący do wyznaczania pozycji geograficznej. System obejmuje całą kulę ziemską, jest ogólnodostępny i darmowy, aby z niego korzystać wystarczy posiadać odpowiedni odbiornik GPS. Składa się z 3 segmentów, segment kosmiczny, naziemny i użytkownika. Pozycje określa się na podstawie pomiaru czasu dotarcia sygnału z satelitów do odbiornika.
CANbus: J1939, J1708, J1587 – odczytujemy dane logistyczne z różnych rodzajów magistral. J1939 to zestaw standardów określonych przez SAE. Są one stosowane w pojazdach ciężkich, takich jak samochody ciężarowe i autobusy, hydrauliki mobilnej, itp.. Pod wieloma względami, J1939 jest podobny do starszych standardów J1708 i J1587, ale jest zbudowany na module logistycznym CAN. Warstwa fizyczna (J1939/11) opisuje elektryczny interfejs do magistrali. Warstwa łącza danych (J1939/21) opisuje zasady konstruowania wiadomości, dostęp do CANA i wykrywania błędów w transmisji. Warstwa aplikacji (J1939/71 i J1939/73) określa szczegółowe dane zawarte w każdej wiadomości wysłanej przez sieć.
Interfejs FMS - Fleet Management System to standardowy interfejs udostępniający dane logistyczne – urządzenia dostarczane przez nas są w pełni kompatybilne z tym standardem. Został on stworzony przez sześciu producentów Daimler, MAN, Scania, Volvo (wliczając Renault), DAF oraz Iveco. Dane kodowane są identycznie jak w przypadku SAE J1939. Częstotliwość ich powtórzeń waha się od 20ms (np. w przypadku prędkości silnika) do 10 sekund (np. w przypadku numeru identyfikacyjnego pojazdu). Ilość dostępnych danych zależna jest od producenta i modelu pojazdu. Jeżeli jakieś dane nie są dostępne z poziomu interfejsu producent oznacza, że danej informacji nie uda się odczytać. Interfejs FMS jest światowym standardem. Bezpośrednie podłączenia w wewnętrzną magistralę systemową pojazdu nie jest dopuszczalne przez producentów ciężarówek i może prowadzić do utraty gwarancji. Niektórzy producenci są bardzo restrykcyjni pod tym względem i w swoich warsztatach podczas przeglądu usuwają wszystkie nieznane podłączenia do wewnętrznego systemu pojazdu.
Tachograf – interfejs TMR – dodatkowy moduł pozwala zdalny odczyt wskazanego zakresu pamięci tachografu oraz kart kierowców umieszczonych w slotach tachografu. Generowany jest cyfrowo podpisany plik o rozszerzeniu DDD. Takie rozwiązanie pozwala na odczyt danych bez potrzeby powrotu pojazdu do bazy. Pliki są zabezpieczone przed edycją. Po podłączeniu do magistrali K-Line (D8) zapewnia odczyt bieżących statusów pracy kierowców (jazda, odpoczynek, praca, przerwa) oraz numerów kart kierowców.
CAN-Click – pozwala na bezprzewodowe podłączenie urządzeń do magistrali CAN pojazdu. Główne zalety to 100% bezinwazyjna technologia, bezpieczny i niezawodny odczyt danych z magistrali CAN, brak fizycznego połączenia, oryginalne przewody w pojeździe pozostają nienaruszone, szybka instalacja oraz kompatybilność z instalacjami 12V oraz 24V. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach: do magistrali J1939 oraz do magistrali J1708.
Trzyosiowy czujnik 3D – umożliwia pomiar przyspieszania i wibracje w 3 płaszczyznach w jednostkach G. Jest to element wewnętrzny urządzenia, wlutowany w płytkę drukowaną.
System eCall – to system stworzony na potrzeby automatycznego powiadamiana centrali o wypadku drogowym. Jego celem jest zmniejszenie liczby poszkodowanych dzięki skróceniu czasu dojazdu pomocy, na miejsce wypadku. Wykrycie wypadku odbywa się za pomocą zintegrowanego trzyosiowego czujnika 3D na skutek przekroczenia zdefiniowanego w urządzeniu przeciążenia. Po wystąpieniu takiego zdarzenia, centrala automatycznie dzwoni do kierowcy. Zamontowany w pojeździe głośnik i mikrofon umożliwia centrali kontakt z poszkodowanym. Skontaktowanie się z centralą jest także możliwe za pomocą dodatkowego przycisku oferowanego z systemem.
RFID – to technika pozwalająca na bezstykowe odczytywanie danych identyfikacyjnych z pasywnych transponderów 125kHz takich jak karty czy breloki. Odczytane dane z transponderów wysyłane są za pomocą interfejsu 1-Wire.
DALLAS – to technika posiadająca działanie analogiczne jak w przypadku RFID. Z tą różnicą, że odczytywanie danych identyfikacyjnych odbywa się stykowo, a nie jak w przypadku RFID – bezstykowo.
Immobiliser – nasze terminale pozwalają także na realizację funkcji uniemożliwiającej uruchomienie pojazdu, za pomocą dodatkowo zamontowanego przekaźnika, który będzie ją realizował, w przypadku braku autoryzacji przez kierowcę. Do wykorzystania takiej funkcjonalności potrzebny jest także czytnik RFID lub DALLAS, który pozwoli na autoryzowanie się przez kierowcę w celu uruchomienia uruchomieniem pojazdu.
RS232TTL – jest podstawowym medium komunikacyjnym pomiędzy naszymi urządzeniami, a urządzeniami zewnętrznymi. W swojej ofercie posiadamy konwertery zamieniające sygnały RS232 oraz RS485 na RS232-TTL, który jest obsługiwany przez urządzenia.
Interfejs Garmin – nasze terminale współpracują z nawigacjami produkowanymi przez firmę Garmin, co pozwala na komunikację z kierowcą za pomocą wiadomości tekstowych. Kierowca może także otrzymywać punkty docelowe do których ma podążać. Komunikacja pomiędzy Garmin, a naszymi urządzeniami odbywa się przy wykorzystaniu przewodu FMI15 i konwertera sygnału RS232 na RS232TTL.
Interfejs Mobileye – wdrożyliśmy także obsługę zewnętrznego urządzenia, zaprojektowanego w celu wspomagania kierowcy podczas codziennej jazdy. System wyposażony jest w kamerę, która pozwala na: ostrzeganie przed kolizją, ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, nagrywanie zdarzeń przed i po wypadku
Sondy analogowe – nasze terminale obsługują wszystkie rodzaje sond analogowych, wystarczy, że podłączymy je pod wejścia analogowe i gotowe!
Sondy cyfrowe – po swojej stronie wdrażamy obsługę sond cyfrowych. Ich podłączenie do urządzenia odbywa się za pomocą konwertera z sygnałów RS232, RS485 na sygnał RS232TTL. Sygnał cyfrowy po odpowiedniej obróbce przesyłany jest bezpośrednio do urządzenia.
Moduł Wi-Fi – umożliwia bezprzewodową wymianę komunikatów pomiędzy docelowymi interfejsami jakimi jest tablet/telefon a serwerem TCP Klienta, za pośrednictwem Terminala GPRS S8 z podpiętym modułem WIFI. Wymiana danych oraz autoryzacja użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu standardu WPA2-PSK - 802.11 b/g. Zasięg modułu (wzmacniany dodatkową wewnętrzną anteną WIFI) do kilkunastu metrów. Moduł WIFI spełnia wszystkie wymagania certyfikacyjne – R&TTE 1999/5/EC, Electromagnetic Compatibility (EMC) oraz radiowe.