ChileSat

Oprogramowanie satelitarne
icon
icon Założenia projektu
Partner handlowy z Chile od kilku lat współpracuje z naszą firmą. Z racji dostarczania urządzeń do firm zajmujących się przewozem osób, potrzebował oprogramowania nowej funkcjonalności, która będzie zwracała uwagę kierowców na to, że znajdują się w obszarze, w którym często dochodzi do kolizji oraz wypadków drogowych. Wszystkie prace musiały zostać zrealizowane zdalnie, bez fizycznego kontaktu z pojazdami.
icon Koncepcja
Przygotowana dla partnera funkcjonalność odznacza się prostotą konfiguracji poszczególnych parametrów i zaawansowanym działaniem. Zaproponowaliśmy klientowi rozwiązanie od A do Z. Od zmian w oprogramowaniu do zasugerowania w jaki sposób informować kierowcę o niebezpieczeństwie na drodze. Możliwości jakimi dysponuje Terminal GPRS pozwoliły na realizację projektu, nie powodując przy tym dużych nakładów finansowych po stronie naszego partnera.
icon Technologia i funkcjonalność
Na potrzeby naszego partnera wykorzystaliśmy buzzer sterowany wyjściem Terminala GPRS, a także wprowadziliśmy zmiany w oprogramowaniu, które umożliwiły:

 • Sprawdzanie lokalizacji kierowcy w czasie rzeczywistym (co sekundę),
 • Włączanie i wyłączanie funkcji na życzenie klienta za pomocą jednej komendy wysyłanej za pośrednictwem SMS lub TCP,
 • Generowanie ramki danych (asynchronicznie) w przypadku wjazdu/wyjazdu do/ze strefy,
 • Generowanie ramki danych (asynchronicznie) w przypadku przekroczenia prędkości w wyznaczonej strefie,
 • Aktywację jednego z wyjść (wybór wyjścia, które ma zostać aktywowane - za pomocą konfiguratora) w momencie przekroczenia prędkości, które wyzwalało wydawanie dźwięku w kabinie kierowcy przez zamontowany buzzer,
 • Wybranie źródła prędkości – prędkość z GPS lub prędkość pobierana z magistrali CAN pojazdu,
 • Zdefiniowanie progu prędkości powyżej której kierowca zostanie powiadomiony o przekroczeniu prędkości w miejscu w którym należy zachować szczególną ostrożność,
 • Zdefiniowanie strefy za pomocą 10 par współrzędnych geograficznych,
 • Zdefiniowanie do 40 stref w pamięci urządzenia.

Lokalizator osobisty

Lokalizator w dziedzinie opieki telemedycznej
icon
icon Założenia projektu
Lokalizator osobisty w dziedzinie opieki telemedycznej, realizowany dla Politechniki przy współpracy z jednym z naszych partnerów handlowych. Zadaniem było opracowanie i wytworzenie próbnych komponentów osobistego urządzenia monitorującego, umożliwiającego śledzenie pozycji geograficznej, dwukierunkową transmisję danych, rozmowy głosowe za pomocą sieci GSM, reagowanie na przyciski i informacje od czujników adekwatnie do zainstalowanego oprogramowania pracującego pod kontrolą systemu Android.
icon Koncepcja
Lokalizator składał się m.in. z jednostki centralnej, obudowy i mocowania. Jednostka centralna zawierała sensory inercyjne, moduł GPS, GSM/GPRS, WiFi, Bluetooth, kartę pamięci oraz indukcyjnie ładowaną baterię. Obudowa zawierała przyciski oraz interfejs jednostki centralnej wraz z mocowaniem do unieruchomienia urządzenia.
icon Technologia i funkcjonalność
Elementami projektu było zaprojektowanie i finalne wytworzenie:

1. Obudowy – o pyłoszczelności i wodoszczelności na poziomie nie mniejszym niż IP67 oraz wstrząsoodporności, zgodnie z klasą, co najmniej IK07:
 • Zaprojektowanie,
 • Wykonanie wydruków 3D,
 • Wykonanie formy wtryskowej,
 • Wykonanie wtrysków korpusu obudowy z hipoalergicznego tworzywa sztucznego,
 • Realizacja w zgodności z elementami jednostki centralnej w kwestii instalacji baterii, współpracy z przyciskami, instalacji karty pamięci.

2. Jednostki centralnej:
 • Pracującej w sieci telefonii komórkowej GSM 3G z możliwością prowadzenia dwustronnych rozmów głosowych,
 • Zapewniającej dwukierunkową transmisję danych o maksymalnej przepustowości do 1MBps,
 • Z regulacją głośności i natężenia do 60dBa emisji komunikatów głosowych i alarmowych,
 • Z pracą w trybie głośnomówiącym,
 • Posiadającej moduł GPS z możliwością lokalizacji w terenie miejskim,
 • Posiadającej cztery mechaniczne przyciski wraz z możliwością dostępu do nich z poziomu systemu operacyjnego,
 • Obsługującej kartę SD,
 • Posiadającej trzyosiowy akcelerometr oraz trzyosiowy żyroskop,
 • Pracującej na systemie nie starszym niż Android 4.2.2,
 • Zapewniającej komunikację WiFi, USB, Bluetooth,
 • Obsługującej czujnik tlenku węgla,
 • Posiadającej zasilanie bateryjne umożliwiające ciągłą 16-godzinną pracę oraz ładowanie za pomocą portu microUSB lub w sposób indukcyjny.

3. Mocowania:
 • Umożliwiający mocowanie lokalizatora do ubrania lub ramienia zapewniającego indywidualne dopasowanie do cech osoby użytkującej lokalizator,
 • Uwzględniający obwód ramienia oraz siłę docisku.

Urządzenie telemetryczne ECALL

Komunikacja z kierowcą, alertowanie o wypadku
icon
icon Założenia projektu
Urządzenie telemetryczne zrealizowane dla jednego z partnerów handlowych. Zadaniem było opracowanie i wytworzenie urządzenia pozwalającego na zmniejszenie liczby poszkodowanych w wypadkach samochodowych, poprzez skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia. W razie wypadku lub innego zdarzenia, a także na wezwanie kierowcy, powinno być realizowane połączenie głosowe z centrum ratunkowym. Wykrycie wypadku powinno być wykrywane na podstawie informacji z wbudowanych, w urządzenie czujników. Przekroczenie przeciążenia granicznego powoduje wysłanie automatycznego powiadomienia o zdarzeniu.
icon Koncepcja
Urządzenie składało się z jednostki centralnej, obudowy i dedykowanego przycisku dla kierowcy. Jednostka centralna zawierała akcelerometr, moduł GPS, GSM/GPRS, CAN (alarmowy i logistyczny) kartę pamięci SD oraz wewnętrzny akumulator. Obudowa zawierała mocowanie pozwalające na nieruchome zamontowanie urządzenia w pojeździe, z racji wbudowanego akcelerometru.
icon Technologia i funkcjonalność
Wykonanie projektu płytki drukowanej:
 • Posiadającej wejście na głośnik i mikrofon,
 • Umożliwiającej zainstalowanie trzyosiowego akcelerometru,
 • Z wyprowadzeniem dla akumulatora rezerwowego,
 • Umożliwiającej podłączenie dedykowanego przycisku dla kierowcy,
 • Posiadającej dwa moduły CAN – alarmowy i logistyczny,
 • Posiadającej slot na kartę SD.

Przygotowanie oprogramowania:
 • Umożliwiającego zdalną komunikację głosową z kierowcą,
 • Posiadającego funkcję umożliwiającą alertowanie o wystąpieniu wypadku drogowego,
 • Umożliwiającego definiowanie granicznych wartości przeciążeń dla wypadków drogowych – oddzielne progi graniczne dla włączonej/wyłączonej stacyjki,
 • Posiadającego funkcję automatycznie wywołującą połączenie głosowe z kierowcą w przypadku wystąpienia wypadku drogowego,
 • Umożliwiającego komunikację z centrum ratunkowym za pomocą przycisku zamontowanego w pojeździe – wywołanie połączenia głosowego na wezwanie kierowcy,
 • Alertującego o fakcie wywołania alarmu w pojeździe – generowanie asynchronicznej ramki danych w momencie wystąpienia zdarzenia,
 • Umożliwiającego magazynowanie danych na karcie SD.