icon

Eco-Driving - oszczędność na drodze z terminalami Albatross

icon10.04.2024

Poznaj funkcjonalność naszych terminali
Eco-Driving - oszczędność na drodze z terminalami Albatross

Terminale Albatross wykorzystują technologię CAN w celu odczytu danych z magistrali CAN pojazdów. Rozwiązanie Advanced Ecodriving Solution czerpie szereg informacji z magistrali CAN oraz wykorzystuje mechanizmy działania czujnika 3D. Ecodriving to ekonomiczna i ekologiczna technika jazdy samochodem, która znacznie redukuje koszty eksploatacji. Kierowca stosujący się do zasad ekojazdy znacznie obniża zużycie paliwa (nawet do 33%!), a także zmniejsza mechaniczne zużycie podzespołów samochodu, zwłaszcza takich jak elementy układu hamulcowego i opon. Dodatkowo kierowca dba o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji CO2 i hałasu. Ważne jest także zmniejszenie ryzyka wypadku, dzięki mniej agresywnej, a bardziej przewidującej i rozsądnej jeździe

Technologia CAN

Technologia CAN wykorzystywana w terminalach Albatross jest odpowiedzialna za odczyt informacji z magistrali CAN pojazdu w którym się znajduje. Na podstawie odczytanych danych oraz zastosowanych algorytmów w łatwy sposób, można określić czy kierowca porusza się pojazdem ekonomicznie. Zastosowane algorytmy powstały przy współpracy profesjonalnego zespołu zajmującego się szkoleniami w zakresie jazdy ekonomicznej. Magistrala CAN umożliwia ciągłe dostarczanie aktualnych danych, co wpływa na efektywność całego systemu.

Czujnik 3D

Czujnik 3D rejestruje zdarzenia, a następnie na podstawie autorskiego algorytmu kalibracji i analizy danych, pozwala określić styl jazdy kierowcy. Chroni pojazd wykrywając holowanie, czy nieautoryzowany ruch pojazdu.

Dane uzyskane za pomocą technologii CAN

Łączne zużycie paliwa na postoju

Naliczane jest zużycie paliwa wtedy, gdy prędkość pojazdu z CAN wynosi 0 km/h.

Łączny czas jazdy

Naliczany jest czas jazdy pojazdu wtedy, gdy silnik jest włączony oraz prędkość pojazdu z CAN jest większa niż 0km/h.

Łączny czas pracy silnika na postoju

Naliczany jest czas postoju pojazdu na włączonym silniku wtedy, gdy prędkość pojazdu z CAN wynosi 0 km/h.

Czas jazdy z prędkością z CAN powyżej zdefiniowanego limitu

Naliczany jest czas jazdy z prędkością pojazdu z CAN powyżej zdefiniowanego limitu.

Czas jazdy z obrotami silnika CAN powyżej zdefiniowanego limitu

Naliczany jest czas jazdy wtedy, gdy obroty silnika zCAN są większe niż zdefiniowany limit.

Gwałtowne hamowania

Naliczana jest ilość gwałtownych hamowań w oparciu o czas oraz prędkość pojazdu z CAN.

Gwałtowne przyspieszenie

Naliczana jest ilość gwałtownych przyspieszeń w oparciu o czas oraz prędkość pojazdu z CAN.

Łączna ilość użycia pedału hamulca

Zliczane są wciśnięcia pedału hamulca wtedy, gdy pojazd przyspieszył przynajmniej o 10km/h lub został wciśnięty pedał gazu.

Współczynnik hamowania hamulcem nożnym

Wyliczany jest współczynnik hamowań przy których udział miał pedał hamulca.

Współczynnik hamowania silnikiem

Wyliczany jest współczynnik hamowań przy których udziału nie miał pedał hamulca.

Ilość zdarzeń kickdown

Zliczane są przyspieszenia wtedy, gdy nacisk na pedał gazu był większy niż 90%.

Czas jazdy na kickdown

Naliczany jest czas jazdy z naciskiem na pedał gazu powyżej 90%.

Czas jazdy na tempomacie

Licznik czasu jazdy na tempomacie.

Czas jazdy z przekroczonym naciskiem pedału gazu powyżej zdefiniowanego limitu

Naliczany jest czas jazdy z naciskiem na pedał gazu powyżej zdefiniowanego limitu.

Ilość przekroczeń obrotów silnika powyżej zdefiniowanego limitu

Naliczane są przekroczenia obrotów silnika powyżej zdefiniowanego limitu.

Naliczanie (koszyki) dla parametrów CAN

Rozwiązanie opiera się o próbkowanie raz na 1 sekundę danych z CAN. Celem jest analiza powyższych wartości parametrów w jednostce czasu (1s) oraz przypisanie naliczonego czasu do jednego ze zdefiniowanych przedziałów. Do dyspozycji jest 6 przedziałów dla każdego parametru. Wartość naliczonego czasu przesyłana jest w każdej ramce danych.

Dane uzyskane z czujnika 3D

Kalibracja czujnika 3D

Po instalacji terminala w pojeździe, należy wysłać komendę SET3D, która rozpocznie proces kalibracji. Czujnik 3D jest kalibrowany na podstawie rejestrowanych przyspieszeń oraz hamowań.

Wartość zarejestrowanych przeciążeń po kalibracji czujnika 3D: dostępna jest w polach ramki danych

zakręt w prawo (wartości dodatnie)

zakręt w lewo (wartości ujemne)

przyspieszenie (wartości dodatnie)

hamowanie (wartości ujemne)

przyciąganie ziemskie (wartości dodatnie)

odpychanie pojazdu (wartości ujemne)

Generowane zdarzenia na podstawie skalibrowanego czujnika 3D

Holowanie pojazdu

Przeciążenie pojazdu na wyłączonej stacyjce powyżej zdefiniowanego limitu.

Wypadek

Suma przeciążeń (algorytm) na włączonej stacyjce powyżej zdefiniowanego limitu.

Gwałtowne przyspieszenie

Przyspieszenie pojazdu na włączonej stacyjce powyżej zdefiniowanego limitu przeciążenia.

Gwałtowne hamowanie

Hamowanie pojazdu na włączonej stacyjce powyżej zdefiniowanego limitu przeciążenia.

Ostre pokonywanie zakrętów

Pokonywanie zakrętu przez pojazd na włączonej stacyjce powyżej zdefiniowanego limitu przeciążenia.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót