icon

Live Tacho Counters

icon27.03.2024

Poznaj funkcjonalność naszych terminali
Live Tacho Counters

Live Tacho Counters to liczniki czasu pracy kierowców pozyskane bezpośrednio z tachografu przez urządzenia S8.5/S10.3/S10.5. Oprócz tego, że są one widoczne w ciężarówce, mogą być także dostępne na komputerze administratora floty, co realnie może spowodować, że planowanie trasy stanie się bardziej niezawodne i wydajne. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że dane nie są otrzymywane w wyniku skomplikowanych obliczeń po stronie serwera, a więc gwarancja poprawności prezentowanych danych jest pewna.

Rozwiązanie Live Tacho Counters odczytuje liczniki czasu pracy kierowców dzięki systemowi VDO Counters z tachografów VDO/Siemens/Continental od wersji 2.0, natomiast w przypadku tachografów Stoneridge liczniki te pozyskiwane są dzięki systemowi DDS, który został dodany w tej marce tachografów od wersji 7.4. Modele tachografów, które umożliwiają odczyt wspomnianych liczników, zostały opisane w poniszej tabeli:

Od wersji oprogramowania terminali SV: Dec 1 2023 12:06:40 został dodany nowy parametr [TRYB], który umożliwia określenie, czy ramki LTC mają być generowane tylko na włączonej stacyjce czy cały czas. Wprowadzony parametr ma na celu optymalizację wykorzystania transferu danych. Szczegóły dostępne w dokumentacji.

Tachografy umożliwiające odczyt
VDO Counters

VDO 2.0 z włączona funkcją VDO Counter
VDO 2.1 z włączona funkcją VDO Counter
VDO 2.2 z włączona funkcją VDO Counter
VDO 3.0, może wymagać włączenia zdalnego dostępu do danych w menu tachografu
VDO 4.0
VDO 4.1

Tachografy umożliwiające odczyt
DDS

Stoneridge 7.4 z włączoną funkcją DDS
Stoneridge 7.5 z włączoną funkcją DDS
Stoneridge 7.6 z włączoną funkcją DDS
Stoneridge 8.0
Stoneridge 8.1

Jakie liczniki odczytuje LTC?

Na liczniki odczytywane przez LTC składają się liczniki czasu i są to liczniki podstawowe, zaawansowane oraz rozszerzone. Poza licznikami, dostępne są także tzw. zaawansowane daty.

Podstawowe liczniki czasu

czas jazdy od 45-minutowej przerwy/pauzy
skumulowany czas przerwy
czas trwania aktualnie wybranej aktywności
(za pomocą tego parametru można uzyskać aktualny czas przerwy/odpoczynku, gdy tryb pracy kierowcy to "odpoczynek")
skumulowany czas jazdy: poprzedni i bieżący tydzień

Zaawansowane liczniki czasu:
(dostępne tylko dla kierowcy, którego karta umieszczona jest w slocie 1 tachografu)

aktualne dane, pozostały aktualny czas jazdy
(tym parametrem jest maksymalny pozostały czas prowadzenia pojazdu do następnej wymaganej przerwy lub odpoczynku)
aktualne dane, pozostały czas do następnej przerwy lub odpoczynku dziennego
aktualne dane, minimalny czas następnej przerwy lub odpoczynku
(ten parametr pokazuje, ile czasu powinna trwać bieżąca przerwa lub odpoczynek)
pozostały czas aktualnego odpoczynku/przerwy (podczas odpoczynku) lub następny wymagany czas odpoczynku/przerwy - podczas jazdy
(ten parametr jest ustawiony na minimalny czas trwania następnego dziennego okresu odpoczynku kierowcy 1)
aktualne dane, czas pozostały do następnego okresu prowadzenia pojazdu
(ten parametr ustawia się na minimalny czas pozostały do rozpoczęcia przez kierowcę 1 następnego okresu prowadzenia pojazdu)
aktualne dane, maksymalny dozwolony czas trwania następnego okresu prowadzenia pojazdu
dane z dnia, pozostały dzienny czas jazdy
dane z dnia, czas pozostały do dziennego okresu odpoczynku
(to czas, kiedy kierowca może pracować lub prowadzić pojazd - kierowca musi rozpocząć odpoczynek przed upływem tego czasu)
dane z dnia, czas trwania następnego dziennego okresu odpoczynku
(parametrem tym jest minimalny dzienny odpoczynek, jaki musi wykonać kierowca 1, aby wypełnić bieżący lub zbliżający się dzienny okres odpoczynku)
dane z tygodnia, pozostały tydzień czasu jazdy
(ten parametr jest ustawiony na maksymalny pozostały czas prowadzenia pojazdu dla kierowcy 1 w bieżącym tygodniu)
dane z tygodnia, czas pozostały do tygodniowego okresu odpoczynku
(ten parametr to czas pozostały do rozpoczęcia nowego tygodniowego okresu odpoczynku kierowcy 1)
dane z tygodnia, długość okresu odpoczynku w następnym tygodniu

Zaawansowane liczniki czasu dostępne są od wersji 3.0 w przypadku tachografów VDO/Siemens/Continental, od wersji 7.6 w przypadku tachografów Stoneridge oraz od wersji 4.8 w przypadku tachografów EFAS. Licznik "dane z dnia, pozostały dzienny czas jazdy" dostępny jest wyłącznie w tachografach VDO/Siemens/Continental.

Rozszerzone liczniki czasu:

(dostępne tylko dla kierowcy, którego karta umieszczona jest w slocie 1 tachografu)

aktualny dzienny czas jazdy
(łączny czas jazdy na dziś (wartość przyrostowa))
aktualny tygodniowy czas jazdy
(całkowity czas jazdy w tym tygodniu (wartość przyrostowa))
liczba przekroczonych 9 godzin dziennego czasu jazdy

Zaawansowane daty:

(dostępne tylko dla kierowcy, którego karta umieszczona jest w slocie 1 tachografu)

koniec ostatniego dziennego okresu odpoczynku/początek bieżącego dnia pracy
koniec ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku/początek bieżącego tygodnia pracy
koniec przedostatniego tygodniowego okresu odpoczynku/początek obecnego dwutygodniowego okresu pracy

Szczegółowa dokumentacja
Live Tacho Counters

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót