icon

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM

icon11.06.2024

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM
SV: May 24 2024 14:38:19

Poprawiono

  • Proces aktualizacji modułu CAN

  • Funkcjonalność TAG dla polecenia CANUPDATE

Zmieniono

  • Podstawienie "natychmiastowego napięcia baterii" w pole [voltageanalog4] i podstawienie "temperatury baterii" w pole [range] następuje teraz, gdy ZCONFIG4:7 jest włączone, zamiast być domyślnym zachowaniem, jak to miało miejsce wcześniej

Dodano

  • ZCONFIG4:6

  • Automatyczne usuwanie kalibracji czujnika 3D, jeśli wykryto, że terminal nie jest sztywno zamocowany do ramy pojazdu

  • Odczyt napięcia baterii Teltonika Eye Beacon za pomocą zapytania BLEVOLTAGE

Historia zmian wszystkich wersji i komenda do aktualizacji

Pliki do aktualizacji lokalnej

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót