icon

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM

icon12.04.2024

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM
SV: Apr 8 2024 14:07:49

Usunięto

  • CARALARM, CARALARMCFG, CARALARM2, CARALARM2CFG, CARALARMS

  • ZCONFIG:21

  • ZCONFIG2:12

  • ZCONFIG2:27

  • ZCONFIG3:4

  • ZCONFIG3:6

  • ZVALUE:6

  • ZVALUE:19

  • Formaty ramek danych: F0, F1, F2, F4, F19

Historia zmian wszystkich wersji i komenda do aktualizacji

Pliki do aktualizacji lokalnej

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót