icon

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM

icon02.04.2024

Nowa wersja oprogramowania terminali S/FM
SV: Mar 27 2024 13:30:35

Poprawiono

  • Usunięto przecinek (oznaczony ><) z odpowiedzi TACHOREQFTP zawierającej nazwy pobranych plików DDD:
    $QR:TACHOREQFTP+540=>,<M_20231102_0654_WU_3335K_WBA5R710X0FK03832.DDD,,

  • Naprawiono błąd powodujący nagłą utratę danych odczytywanych z magistrali CAN. Restart lub ponowna synchronizacja przywracała odczytywanie danych.

  • Funkcjonalność SLEEPMODE została poprawiona, ponieważ nie działała poprawnie w wersjach SV: Mar 4 2024 22:50:53 i SV: Feb 16 2024 11:45:18.

Dodano

  • ZCONFIG4:4

  • ZCONFIG4:5

Historia zmian wszystkich wersji i komenda do aktualizacji

Pliki do aktualizacji lokalnej

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót