icon

CAN-CLICK - bezstykowy odczyt danych logistycznych z magistrali CAN

icon07.02.2024

Poznaj funkcjonalność naszych terminali
CAN-CLICK - bezstykowy odczyt danych logistycznych z magistrali CAN

CAN-CLICK umożliwia bezproblemowy odbiór danych z magistrali CAN, eliminując konieczność inwazyjnego podłączania się do instalacji pojazdu. Dzięki temu użytkownik nie musi bezpośrednio ingerować w magistralę, jednocześnie zachowując zdolność odczytywania komunikatów CAN. Takie rozwiązanie skutecznie chroni przed potencjalnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z nieprawidłowego podłączenia terminala do magistrali CAN pojazdu. Dodatkowo eliminuje ryzyko utraty gwarancji producenta, która mogłaby być narażona w przypadku ingerencji w instalację elektryczną pojazdu.

Jak podłączyć CAN-CLICK do magistrali CAN?

Poniższe ilustracje przedstawiają kolejne kroki do wykonania w celu poprawnej instalacji CAN-CLICK na skrętce magistrali CAN:

  1. Otwórz CAN-CLICK i rozprostuj odcinek skrętki w samochodzie.

  2. Ułóż dokładnie przewody CANH i CANL w wycięciach zacisku.

  3. Zaciśnij klips.

Zasilanie CAN-CLICK podłącz do plusa pojawiającego się po włączeniu stacyjki.

UWAGA! CAN-CLICK powinien zostać zamocowany na skrętce łączącej urządzenia CAN. Zamocowanie na "ślepym" odczepie (np. przewodach złącza OBD) może powodować problemy z odczytem danych z magistrali!

Dokumentacja techniczna
CAN-CLICK

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót