icon

Nowa wersja oprogramowania terminali

icon5.12.2023

Nowa wersja oprogramowania terminali FM11, FM15, FM23, S8, S10
SV: Dec 1 2023 12:06:40

Poprawiono

  • Proces aktualizacji modułu CAN za pomocą komendy CANUPDATE, a podczas samego procesu zbierane są dodatkowe logi.

  • Rozpoznawanie znaku "_" podczas wysyłania komend przez SMS.

  • Występowanie błędnej daty podczas spadku sygnału GPS do zera. Ten problem został zaobserwowany tylko w przypadku terminali S10.

Dodano

  • Parametr [Tryb] do komendy LTC. Szczegółowy opis parametru znajduje się tutaj.
    Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania, należy ponownie włączyć funkcję LTC!

  • Komendę TILT3D

  • ZVALUE2:20

Historia zmian wszystkich wersji i komenda do aktualizacji

Pliki do aktualizacji lokalnej

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót