icon

Odczyt danych z magistrali CAN - Pojazdy elektryczne

icon2023-11-10

Widząc wzrost popularności wśród pojazdów elektrycznych, rozszerzyliśmy zakres odczytywanych parametrów z magistrali CAN tychże pojazdów przez terminale serii 10. Bogatsza ilość odczytywanych parametrów dostępna jest od wersji 3.0.11 modułu CAN. Nowo odczytywane parametry logistyczne pozwalają na efektywniejsze zarządzanie konserwacją pojazdów elektrycznych. Dzięki monitorowaniu stanu baterii i innych istotnych parametrów, można planować regularne przeglądy i konserwację w bardziej precyzyjny sposób, minimalizując ryzyko awarii i koszty związane z naprawami.

Jakie parametry zostały dodane w wersji 3.0.11?battery-life kondycja baterii
battery-cell cykle ładowania baterii
battery-charge chwilowy prąd baterii
battery-power chwilowa moc baterii
battery-used łącznie zużyta energia (na postoju i podczas jazdy)
battery-refresh łącznie odzyskana energia (rekuperacja)
charging łączna ilość energii, którą naładowano baterię
charging-time pozostały czas do pełnego naładowania baterii (tylko pojazdy osobowe z grupy PSA)

Parametry takie jak kondycja baterii, cykle naładowania baterii, chwilowy prąd baterii, chwilowa moc baterii, łącznie odzyskana energia (rekuperacja), łączna ilość energii, którą naładowano baterię oraz pozostały czas do pełnego naładowania baterii wymagają dodatkowej implementacji w oprogramowaniu terminali serii 10. W przypadku zainteresowania zwizualizowaniem powyższych parametrów w Państwa systemach, prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu przesyłania tych danych w ramkach danych przesyłanych przez terminal. Parametr łącznie zużytej energii (na postoju i podczas jazdy) jest dostępny domyślnie w ramce danych w polach w których prezentowane jest zużycie paliwa dla pojazdów spalinowych.

Szczegółowa lista odczytywanych parametrów z pojazdów elektrycznych:

Przejdź do listy


icon   powrót