icon

Przyspieszamy proces pobierania plików DDD

icon11.01.2024

Zdalne pobieranie plików DDD z tachografów cyfrowych
Przyspieszamy proces pobierania plików DDD

Pobieranie i archiwizacja plików DDD stanowi niezwykle istotny element dla każdego przedsiębiorstwa związanego z transportem ciężarowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konieczne jest regularne pobieranie plików kart kierowców, co najmniej raz na miesiąc, natomiast plików z pamięci masowej tachografu - co najmniej raz na trzy miesiące. W przypadku floty pojazdów obejmującej kilkaset lub nawet kilka tysięcy pojazdów, efektywność procesu pobierania plików DDD staje się kwestią kluczową.

Mając na uwadze powyższe, aktualnie pracujemy nad przyspieszeniem procesu zdalnego pobierania plików DDD. Rozwiązanie powinno być dostępne do wykorzystania przez partnerów na przełomie stycznia/lutego 2024. W momencie wydania oprogramowania, które umożliwi skorzystanie z nowego mechanizmu, pojawi się odpowiedni newsletter.

Na czym polega przyspieszenie procesu pobierania plików DDD?

Nowy mechanizm pobierania plików DDD zakłada, że plik DDD pobrany z tachografu cyfrowego przez terminal nie będzie przekazywany poprzez protokół TCP na serwer, co eliminuje konieczność oczekiwania na potwierdzenia serwera dla każdego przesłanego pakietu. Zamiast tego, plik zostanie bezpośrednio przesłany na serwer FTP, co ma na celu usprawnienie procesu i zwiększenie efektywności tego etapu.

Stary mechanizm pobierania plików DDD będzie działał równocześnie z nowym, więc nie ma obaw, że po aktualizacji terminala obecny sposób funkcjonowania przestanie być aktywny. Oba mechanizmy będą współistnieć, co pozwoli na płynne przejście i umożliwi stopniową adaptację do nowej konfiguracji bez zakłóceń w bieżących operacjach.

Pobieranie pliku DDD bezpośrednio na serwer FTP będzie różniło się jedynie nazwą komendy - zamiast komendy TACHOREQ, zlecenie rozpocznie się od komendy TACHOREQFTP. Dodatkowo, konieczne będzie określenie danych serwera FTP, na który plik lub pliki mają zostać przesłane, poprzez wykorzystanie komendy TACHOFTP. Wprowadzenie tych parametrów umożliwi precyzyjne skierowanie plików na odpowiedni serwer FTP.

Proces autoryzacji, który następuje tuż po zleceniu pobrania, nie ulegnie żadnym zmianom i będzie przebiegał w taki sam sposób jak dotychczas.

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzenie nowego mechanizmu nie będzie wymagało rozbudowanych prac programistycznych. Zmiany te można raczej określić jako kosmetyczne, co oznacza, że nie powinny powodować poważnych problemów z implementacją.

Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że czas trwania procesu przesyłania pliku DDD z karty kierowcy został zredukowany o około 56%, a proces przesyłania pliku DDD z pamięci masowej uległ skróceniu o około 53%, gdy plik jest pobierany bezpośrednio na serwer FTP, w porównaniu do standardowej procedury, która przesyła plik DDD poprzez TCP.

Warto zaznaczyć, że pliki DDD pobrane z kart kierowców drugiej generacji zwiększyły swoją pojemność z około 26 kB do około 67 kB, a waga niektórych z nich może osiągnąć nawet 123 kB. W rezultacie waga pliku DDD między pierwszą, a drugą generacją kart kierowcy zwiększyła się ponad czterokrotnie. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby zredukować czas pobrania takiego pliku za pomocą nowego mechanizmu.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót