icon

Poznaj funkcjonalność naszych terminali - Tachografy inteligentne drugiej generacji

icon16.11.2023

Poznaj funkcjonalność naszych terminali
Tachografy inteligentne drugiej generacji

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską nowych przepisów narzucających przewoźnikom wymianę tachografów na nowszą, drugą generację tachografów inteligentnych, dodaliśmy ich obsługę przez terminale S8.5 oraz S10.5.

Pragniemy również przypomnieć, iż w celu otwarcia plików DDD pobranych z tachografów inteligentnych drugiej generacji, należy dokonać aktualizacji programów do analiz czasu pracy kierowcy z których Państwo korzystacie.

W jaki sposób zweryfikować, czy mamy do czynienia z tachografem inteligentnym drugiej generacji?

Naklejka znamionowa tachografu VDO wskazuje na wersję R4.1 lub wyższą

Naklejka znamionowa tachografu Stoneridge wskazuje na wersję 8.1 lub wyższą

Co należy zrobić, aby terminal obsługiwał tachograf inteligentny drugiej generacji?

W przypadku terminala S8.5

Moduł TMR wymaga aktualizacji do wersji 2.1.4.2 lub wyższej. Zdalną aktualizację modułu moźna przeprowadzić za pomocą komendy dostępnej w dokumencie przedstawiającym historię wszystkich zmian, który dostępny jest tutaj.

W przypadku terminala S10.5

Moduł CAN/TMR wymaga aktualizacji do wersji 3.0.10 q/3.0.10.17 lub wyższej. Należy skontaktować się z Działem Technicznym w celu wygenerowania pliku do zdalnej aktualizacji modułu przesyłając jego numer seryjny - komenda CANSERIAL.

Kilka ważnych dat związanych z wymianą tachografów

Od 21 sierpnia 2023 roku

Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny drugiej generacji.

Do 31 grudnia 2024 roku

Należy obowiążkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku, czyli analogowe oraz cyfrowe, które nie są tachografami inteligentnymi pierwszej generacji.

Do 21 sierpnia 2025 roku

Należy obowiązkowo wymienić tachografy we wszystkich pojazdach w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy inteligentne pierwszej generacji.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót