icon

Zdalne pobieranie plików DDD z tachografów cyfrowych - Autoryzacja client-side oraz server-side

icon22.11.2023

Zdalne pobieranie plików DDD z tachografów cyfrowych
Autoryzacja client-side oraz server-side

Powszechnie wiadomo, że terminale S8.5 oraz S10.5 umożliwiają zdalne pobieranie plików DDD z tachografów cyfrowych. W związku z tym, chcemy przypomnieć Państwu metody, jakie pozwalają na zarządzanie procesem autoryzacji pomiędzy kartą przedsiębiorstwa, a tachografem, który odbywa się zawsze przed pobraniem pliku z konkretnego tachografu.

Na samym wstępnie warto podkreślić, że zdalne pobieranie plików DDD za pomocą naszych terminali jest całkowicie darmowe - nie jest obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami - w przeciwieństwie do rozwiązań proponowanych przez firmy konkurencyjne.

Jakie typy autoryzacji wyróżniamy?

Jeżeli chodzi o sposób autoryzacji to wyróżniamy dwa rozwiązania - client-side oraz server-side. Szczegóły dotyczące każdego z rozwiązań przedstawiliśmy poniżej.

Autoryzacja client-side

Rozwiązanie client-side oznacza, że klient (właściciel firmy transportowej, manager floty) odpowiada za autoryzację w tachografach cyfrowych. W tym celu typuje on komputer w swojej firmie, za pomocą którego, będą realizowane procesy autoryzacji pomiędzy kartą przedsiębiorstwa, a tachografami w pojazdach. Konfiguracja komputera trwa zaledwie kilka minut i jest niezwykle prosta. Należy pobrać aplikację autoryzującą na dysk komputera, zalogować się do niej, podłączyć czytnik kart chipowych oraz włożyć do niego kartę przedsiębiorstwa. Po tych czynnościach komputer jest w pełni gotowy do przeprowadzenia autoryzacji. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, dostępne od ręki i praktycznie bez kosztowe dla klienta.

Koszty wdrożenia

Jedynym kosztem w przypadku rozwiązania client-side jest koszt zakupu czytnika kart chipowych, który oscyluje w granicach około 40 złotych za czytnik. Aplikacja na komputer, która realizuje proces autoryzacji jest całkowicie bezpłatna.

Autoryzacja server-side

Rozwiązanie server-side oznacza, że firma dostarczająca usługę zdalnego pobierania plików DDD jest odpowiedzialna za proces autoryzacji w tachografach cyfrowych, który będzie realizowany za pośrednictwem serwera. Serwer jest w stanie jednocześnie obsłużyć do 200 czytników kart przedsiębiorstwa. Obsługiwaną ilość czytników można sukcesywnie rozbudowywać np. dokupując kolejny serwer. Zaletą tego rozwiązania jest z pewnością fakt, że klient (właściciel firmy transportowej, manager floty) otrzymuję usługę zdalnego pobierania plików DDD, która jest całkowicie bezobsługowa. Klient zobowiązany jest jedynie do dostarczenia karty przedsiębiorstwa do dostawcy usługi, która zostanie umieszczona w czytniku podłączonym do serwera.

Koszty wdrożenia

Rozwiązanie server-side charakteryzuje się niskimi kosztami wdrożenia, na które składa się zakup serwera w kwocie do około 1000 złotych, z systemem operacyjnym Linux oraz zakup potrzebnej ilości czytników - w granicach 40 złotych za czytnik.

Jak wygląda kwestia wsparcia podczas wdrożenia zdalnego pobierania plików DDD?

Jako dostawca kompletnego rozwiązania służącego do zdalnego pobierania plików DDD - czyli terminali oraz aplikacji autoryzującej - świadczymy bezpłatną pomoc podczas całego procesu wdrożenia zdalnego pobierania plików DDD bez względu na to, który typ autoryzacji planuje wdrożyć klient.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z naszym zespołem!icon   powrót